Adres: Koggeweg 7 - 1652 PC Zuidermeer - Noord -Holland Nederland - tel: +31229563134 - E-Mail: braccoitaliano@bracco-italiano-kennel.nl

.Bracco Italiano kennel Di Ala D'Oro
.Jaap Muller & Tina Steffens

 

Member of:
VISJ - Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden (Bracco Italiano & Spinone Club Nederland)
SABI - Societą Amatori Bracco Italiano
Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging
© Di Ala D'Oro - Muller & Steffens

.